วิธีการแก้บน

เมื่อท่านได้พรตามปรารถนา ก็ต้องทำการแก้บนตามที่ได้ กล่าวไว้ สามารถทำได้ที่บ้าน โดยให้ทางเราช่วยเป็น "สะพานบุญ" ในการแก้บนแทน มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

การแก้บนแทนหมายความว่าอะไร? หมายความว่าทางร้านรับอาสาเป็นสะพานบุญในการนำมะลิไป วางถวายที่องค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามจำนวนที่ต้องการ

ต้องทำอย่างไรบ้าง?
 1 เลือกความยาวของมะลิ และราคา
 2 ชำระเงิน พร้อมแจ้งหลักฐานการโอน
 3 แจ้งชื่อ + เรื่องที่จะแก้บน
 4 ร้านจะไปแก้บนให้เวลา 18:00 น. แล้วจะส่งภาพ พร้อมกล่าวบูช
 5 หลังจากที่ได้รับภาพแล้ว ให้ตั้งจิต และกล่าวคำแก้บน ด้วยตนเอง
หลังจากลูกค้าได้รับภาพถวายมะลิที่ทางร้านส่งให้แล้ว ให้กาเวลาและสถานที่ที่สะดวก ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงและบอก กล่าวหลวงพ่อทันใจตามคำกล่าวนี้

 1 จุดธูป 3 ดอก
 2 ตั้งนะโม 3 จบ
 3 กล่าวคาถา

"โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ ข้าพเจ้าชื่อ..... ได้นำดอกมะลิมาแก้บนแล้ว ตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้ จำนวน.....พวง ขอองค์หลวงพ่อทันใจจงรับไว้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ"

คุยกันใน Line@

@jasmines

เพิ่มเพื่อนเลย

โทรสอบถาม/สั่งของ

088 434 4044

โทรเลย

สั่งผ่าน Facebook

facebook.com/ JasminesChiangmai